Total extract Curcumin

Total Extract Curcumin

كوركومين ماده مؤثره اصلي زردچوبه است كه از ريشه گياه كوركوما لونگا استخراج مي شود. اين ماده نوعي پلي فنل است كه داراي خواص بسيار قدرتمند ضد التهابي، كاهش استرس اكسيداتيو و ترميم بافت ميباشد.

PEG-PCL

PEG-PCL

هوموپلیمر کاپرولاکتون
Polycaprolactone, Mn=60000

PLGA

PLGA

کوپلیمر پلی اکتیک گلیکولیک اسید
PLGA copolymer 85:15, Mn=20000

PEGOLET 400

PEGOLET

حامل های دارویی با هدف دارو رسانی به صورت مایع و جامد تولید می شوند. فرم مایع این محصول با نام تجاري PEGOLET 400 برای ساخت نانوداروهای سافت ژل مورد استفاده قرار می گیرد. PEGOLET 1500 فرم جامد این محصول است که به عنوان حامل، برای ساخت نانوداروها کاربرد دارد.

PCL-PEG-PCL

PCL-PEG-PCL

کوپلیمر تری باک پلی کاپرواکتون پلی اتیلن گلیکول

PCL-PEG-PCL Triblock Copolymer, Mn=25000

mPEG-PCL

mPEG – PCL

کوپلیمر متوکسی پلی اتیلن گلیکول – پلی کاپرولاکتون
Methoxy Polyethylene Glycol 5000 Polycaprolactone Mn=12000

Extract Curcumin

Powder Extract Curcumin

Powder Extract Curcumin نوع ديگري از محصول كوركومين، شكل پودري اين فرآورده است كه قابل مصرف در داروسازي و تحقيقات […]

PLA-PEG-PLA

PLA-PEG-PLA

کوپلیمر تری باک پلی اکتیک اسید پلی اتیلن گلیکول
PLA-PEG-PLA Triblock Copolymer, Mn=20000