PCL-PEG-PCL

کوپلیمر تری باک پلی کاپرواکتون پلی اتیلن گلیکول
PCL-PEG-PCL Triblock Copolymer, Mn=25000

اين نانو حامل دارای ساختاری با دو انتهای هيدروفوب و يك بخش ميانی هيدروفيل است و برای ساخت نانوداروهای خوراكی و تزريقی كاربرد دارد. اين نوع از نانو حامل ها سرعت تخريب كمتري در فاز آبی دارند بنابراين آزاد سازي دارو را با سرعت كمتري انجام مي دهند كه در فرمواسيون برخي از دارو ها اهميت فراواني دارد. اين حامل ها قادرند هم داروهای هيدروفيل و هم داروهای هيدورفوب را در خود نگه داشته و به تدريج در محل درمان آزاد سازی كنند )قابليت آزاد سازی محدود دارو( كه براي فرمواسيون داروهاي سمی تر مناسب می باشد.

کاربرد ها

  • كاهش استفاده از مواد موثره دارويی در فرمواسيون داروهای خوراكی و تزريقي و در نتيجه كاهش عواض جانبی دارو
  • امكان فرمواسيون داروهای هيدروفيل برای كنترل آزاد سازی دارو
  • امكان فرمواسيون نانوداروهاي تزريقي هيدروفوب برای افزايش جذب و اثر بخشي دارو
  • مناسب برای فرمواسيون فرآورده های دارويی خوراكی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *