صنعت نانو دارو صنعتی نو پا و بسیار خوش آتیه در دنیاست. در یکی دو دهه اخیر شرکت های بزرگ دارویی دنیا کار روی تولید نانو دارو ها را به عنوان پروژه های جدید و به روز در دستور کار تحقیق و توسعه خود قرار داده اند. گسترش این صنعت، آینده اقتصاد داروی دنیا را در اختیار خود خواهد داشت و بدیهی است با توسعه نانو دارو ها که باعث کاهش دوز ماده موثره، اثربخشی بیشتر دارو و در نتیجه کاهش عوارض جانبی می شوند، بازار داروی دنیا به سمت حذف دارو های معمول و توسعه صنعت نانو دارو پیش خواهد رفت. در این میان ایران با سهم 1 الی 3 درصدی بازار داروی دنیا، قطعاً نباید از این تحول بی نصیب بماند. تولید نانو حامل های دارو رسان ، زیری ساختی ضروری برای توسعه این صنعت خواهد بود. شرکت فناوری نانو داروی البرز به عنوان اولین تولید کننده صنعتی نانو حامل های دارو رسان. پیشگام در توسعه زیر ساخت این صنعت نوین در کشور باشد.

شرکت فناوری نانو دارو البرز در راستای اهداف پیش بینی شده خود، مشاوره و انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در حوزه نانو دارو و بیوتکنولوژی را بر عهده می گیرد. این شرکت تا کنون انجام بیش از 30 پروژه تحقیقات دانشگاهی با موضوع نانو دارو، مواد آرایشی و بهداشتی و کامپوزیت های صنعتی از فعالیت های اخیر این شرکت می باشد.

فرم درخواست خدمت